Bydlení a zahrada

Katastr

předkládaný zákon stanoví ustanovení týkající se reformy katastru v Québecu. Katastr území se obnoví určením každé jednotky parcelování mimo území podle plánu a případně změnou katastrálních označení, včetně číslování. Ministr přírodních zdrojů, divoké zvěře a parků vypracuje plán obnovy katastru území, pokud je toho názoru, že to vyžaduje parcelování z území nebo změny provedené v tomto parcelu.

Ministr dále oznámí svůj záměr obnovit katastr matričnímu úřadu a příslušné obci; toto oznámení také oznámí majiteli každé šarže, které se obnova týká, na adrese uvedené v hodnoceném listu. Ministr přírodních zdrojů, divoké zvěře a parků je odpovědný za reformu katastru v Québecu, a zejména za 1) obnovu katastru území; 2) vidět, že katastrální plány jsou aktualizovány. Text se skládá z následujících kapitol: (1) Biocech.cz (2) Obecná ustanovení (I); Obnova katastru nemovitostí (II); Různá ustanovení (III); Přechodná a závěrečná ustanovení (IV).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *