Bydlení a zahrada

Katastr

předkládaný zákon stanoví ustanovení týkající se reformy katastru v Québecu. Katastr území se obnoví určením každé jednotky parcelování mimo území podle plánu a případně změnou katastrálních označení, včetně číslování. Ministr přírodních zdrojů, divoké zvěře a parků vypracuje plán obnovy katastru území, pokud je toho názoru, že to vyžaduje parcelování z území nebo změny provedené v […]